^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

ĐOÀN THANH NIÊN

  1. BÍ THƯ

Thạc sỹ: Phạm Xuân Cường

 E-mail: cuong.phamxuanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0963.960.138

  1. PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Thị Thùy Trang

 E-mail: thuytrangks97@gmail.com

Điện Thoại: 01657.887.984

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube