^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh

  1. Trưởng bộ môn:

Tiến sỹ: Trần Thu Thủy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0936.602.7393

2.Phó trưởng bộ môn: 

- Thạc sỹ: Trần Thị Khánh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0986.888.770

Thạc sỹ: Nguyễn Viết Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:  0942.234.123

  1. Danh sách đội ngũ giảng viên

TT

Họ và Tên

Học hàm- Học vị

Email

Điện Thoại

1

Trần Thu Thủy

Thạc sĩ - NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0906.264.534

2

Nguyễn Châu Trinh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.885.408

3

Hoàng Ngọc Hà

Thạc sĩ -NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912.266.270

4

Trần Thị Bình

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904.343.848

5

Bùi Minh Quỳnh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.112.922

6

Nguyễn Thị Kim Dung

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946.020.238

7

Trần Thị Khánh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986.888.770

8

Mai Như Ánh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0978.089.095

9

Lê Đăng Giáp

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.439.388

10

Nguyễn T. Thanh Huyền

Thạc sĩ - NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.383.768

11

Nguyễn Thi Kim Nhung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977.969.706

12

Cao Thị Lệ Quyên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984.347.649

13

Ngô Thị Hương Giang

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0963.622.689

14

Nguyễn Thị Hồng Trang

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01228.456.188

15

Võ Thị Cẩm Hiếu

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.040.177

16

Phan Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0912.867.715

17

Nguyễn Thị Phước

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974.793.743

18

Trương Thuận Yến

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905.676.369

19

Nguyễn Viết Chính

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0942.234.123

20

Nguyễn Thị Nên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0947.831.223

21

Cù Thị Nhung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0905.676.369

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube