^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn Quản trị kinh doanh

          Bộ môn Quản trị kinh doanh

         1. Trưởng bộ môn: Thạc sỹ. Nguyễn Châu Trinh

                 Điện Thoại:  0983.885.408

    

         2. Phó trưởng bộ môn: Thạc sỹ, NCS. Trần Thu Thủy

                 Điện Thoại: 0906.264.534


         3. Danh sách đội ngủ giảng viên

TT

Họ và Tên

Học hàm- Học vị

Email

Điện Thoại

1

Nguyễn Châu Trinh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.885.408

2

Trần Thu Thủy

Thạc sĩ - NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0906.264.534

3

Hoàng Ngọc Hà

Thạc sĩ -NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912.266.270

4

Trần Mạnh Hùng

Thạc sĩ - NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0393.976.868

5

Trần Thị Bình

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904.343.848

6

Bùi Minh Quỳnh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.112.922

7

Nguyễn Thị Kim Dung

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946.020.238

8

Trần Thị Khánh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986.888.770

9

Mai Như Ánh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Lê Đăng Giáp

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.439.388

11

Nguyễn T. Thanh Huyền

Thạc sĩ - NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.383.768

12

Nguyễn Thi Kim Nhung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977.969.706

13

Cao Thị Lệ Quyên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984.347.649

14

Ngô Thị Hương Giang

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

Nguyễn Thị Hồng Trang

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01228.456.188

16

Võ Thị Cẩm Hiếu

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.040.177

17

Phan Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

Nguyễn Thị Phước

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974.793.743

19

Trương Thuận Yến

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905.676.369

20

Nguyễn Viết Chính

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21

Nguyễn Thị Nên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22

Cù Thị Nhung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube