Bộ môn kinh tế

Bộ môn Kinh tế:

  1. Trưởng bộ môn:

Tiến sỹ: Bùi Thị Quỳnh Thơ

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0912.883.114

  1. Phó trưởng bộ môn:

- Thạc sỹ: Trương Thị Phương Thảo

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0934.352.620

- Thạc sỹ, NCS Hồ Thị Vinh

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Điện Thoại: 0915418179

  1. Danh sách đội ngũ giảng viên
 

Họ và tên

Học hàm-học vị

Email

Điện Thoại

1.                    

Bùi Thị Quỳnh Thơ

Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912.883.114

2.                    

Trương Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934.352.620

3.                    

Hồ Thị Vinh

Thạc sỹ,NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915418179

4.                  

Hoàng Sỹ Nam

Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.001.782

5.                    

Trần Nữ Hồng Dung

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01244.326.949

6.                    

Đặng Thị Thanh Bình

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.144.365

7.                    

Đặng Thị Kim Oanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.092.903

8.                    

Phan Thị Ái

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01693.780.607

9.                 

Lê Thị Tịnh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.998.682

10.                 

Trần Quốc Hưng

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.746.456

11.                 

Nguyễn Thị Thương (TC)

Thạc sỹ - NCS

thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

12.                 

Lê Thị Thu

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.516.729

13.                 

Nguyễn Thị Thương (KT)

Thạc sỹ - NCS

thuoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

14.                 

Lê Thị Quyên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0975.100.685

15.                 

Lê Thị Thu Hoài

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0962.999.167

16.                 

Hoàng Thị Oanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.027.901