^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn kinh tế

Bộ môn Kinh tế:

  1. Trưởng bộ môn:

Tiến sỹ: Hoàng Sỹ Nam

 E-mail: nam.hoangsyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0944.666.038

  1. Phó trưởng bộ môn:

- Thạc sỹ: Trương Thị Phương Thảo

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0934.352.620

 

  1. Danh sách đội ngũ giảng viên
 

Họ và tên

Học hàm-học vị

Email

Điện Thoại

1.                    

Hoàng Sỹ Nam

Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944.666.038

2.                    

Trương Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934.352.620

3.                    

Bùi Thị Quỳnh Thơ

Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912.883.114

4.                    

Trần Nữ Hồng Dung

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01244.326.949

5.                    

Đặng Thị Thanh Bình

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.144.365

6.                    

Đặng Thị Kim Oanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.092.903

7.                    

Phan Thị Ái

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01693.780.607

8.                 

Lê Thị Tịnh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.998.682

9.                 

Trần Quốc Hưng

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.746.456

10.                 

Nguyễn Thị Thương (TC)

Thạc sỹ - NCS

thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

11.                 

Lê Thị Thu

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.516.729

12.                 

Nguyễn Thị Thương (KT)

Thạc sỹ - NCS

thuoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

13.                 

Lê Thị Quyên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0975.100.685

14.                 

Lê Thị Thu Hoài

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0962.999.167

15.                 

Hoàng Thị Oanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.027.901

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube