^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn kinh tế

Bộ môn Kinh tế:

  1. Trưởng bộ môn:

Tiến sỹ: Bùi Thị Quỳnh Thơ

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0912.883.114

  1. Phó trưởng bộ môn:

- Thạc sỹ: Trương Thị Phương Thảo

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0934.352.620

- Thạc sỹ, NCS Hồ Thị Vinh

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Điện Thoại: 0915418179

  1. Danh sách đội ngũ giảng viên
 

Họ và tên

Học hàm-học vị

Email

Điện Thoại

1.                    

Bùi Thị Quỳnh Thơ

Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912.883.114

2.                    

Trương Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934.352.620

3.                    

Hồ Thị Vinh

Thạc sỹ,NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915418179

5.                    

Hoàng Sỹ Nam

Thạc sỹ,NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.001.782

6.                    

Trần Nữ Hồng Dung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01244.326.949

7.                    

Đặng Thị Thanh Bình

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.144.365

8.                    

Đặng Thị Kim Oanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.092.903

9.                    

Phan Thị Ái

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01693.780.607

10.                 

Lê Thị Tịnh

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.998.682

11.                 

Trần Quốc Hưng

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.746.456

12.                 

Nguyễn Thị Dung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01677.299.009

13.                 

Nguyễn Thị Thương (TC)

Thạc sỹ

thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

14.                 

Lê Thị Thu

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.516.729

15.                 

Phạm Xuân Cường

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0963960138

16.                 

Nguyễn Thị Thương (KT)

Cử nhân

thuoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

17.                 

Lê Thị Quyên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0975.100.685

18.                 

Lê Thị Thu Hoài

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0962.999.167

19.                 

Hoàng Thị Oanh

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.027.901

20.                 

Nguyễn Hữu Hiệp

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972.897.486

21.                 

Phạm Thị Hà An

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917.557.806

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube