^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn kinh tế

          Bộ môn Kinh tế:

      1. Trưởng bộ môn: Thạc Sỹ. Trương Phương Thảo

          E-mail: 

           Điện Thoại: 0934.352.620

       2. Phó trưởng bộ môn: Thạc sỹ- NCS Hồ Thị Vinh

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Điện Thoại: 0915418179

      3. Danh sách đội ngủ giảng viên

 

Họ và tên

Học hàm-học vị

Email

Điện Thoại

1

Trương Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934.352.620

2

Hồ Thị Vinh

Thạc sỹ,NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915418179

3

Bùi Quỳnh Thơ

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912883114

4

Hoàng Sỹ Nam

Thạc sỹ,NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.001.782

5

Trần Nữ Hồng Dung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01244.326.949

6

Đặng Thị Thanh Bình

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.144.365

7

Đặng Thị Kim Oanh

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.092.903

8

Phan Thị Ái

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01693.780.607

9

Lê Thị Tịnh

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.998.682

10

Trần Quốc Hưng

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.746.456

11

Nguyễn Thị Dung

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01677.299.009

12

Nguyễn Thị Thương (TC)

Thạc sỹ

thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.929.499

13

Lê Thị Thu

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.516.729

14

Phạm Xuân Cường

Cử nhân

cuong.phamxuan @htu.edu.vn

01687.953.659

15

Nguyễn Thị Thương (KT)

Cử nhân

thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16

Lê Thị Quyên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

Lê Thị Thu Hoài

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

Hoàng Thị Oanh

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

Nguyễn Hữu Hiệp

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20

Phạm Thị Hà An

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube